วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน กฉ 4987 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก
5  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนวัชรพล ถนนวัชรพล 3ตำบลพิมาย กว้าง 5 เมตร ยาว749 เมตร หนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า3,745 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
2  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2ช่วง ชุมชนวัชรพล ถนนวัชรพล 3 ตำบลพิมาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,144 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
2  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ถนนเทศบาล 16 ตำบลพิมาย กว้างเฉลี่ย 10.71 เมตร ยาว 346 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า3,705.66 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัด
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงไมค์พร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง