การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔     ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้กับสาธารณสุขอำเภอ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่กักตัว ในเขตเทศบาลฯ...

30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ...


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้กับสาธารณสุขอำเภอ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่กักตัว ในเขตเทศบาลฯ...

30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับกองสาธารณสุขและทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯเพื่อกำจัดเชื้อโรค...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามของอำเภอปรางค์กู่ และยังมอบอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้โรงพยาบาลสนาม ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานป้องกันฯและกองสาธารณสุข ล้างทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม...

12 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหารและทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฌาปนสถานบ้านพิมาย เพื่อแก้ไขปัญาหาน้ำท่วมขัง ...
 
 
25 ธ.ค. 2563 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 2563
23 ธ.ค. 2563 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ...
12 พ.ย. 2563 เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
12 พ.ย. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคเลปโตสไปโรสิส
9 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี...
2 ต.ค. 2563 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปราง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมโดมพักญาติ
3 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
15 ม.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องแถว คสล.ชั้นเดียว
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 206849 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน