การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ (พ.ศ. 2566-2570)     คำสั่งประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่     ประกาศ เทศบาลตำบลปรางค์กู่      
 
 
 
   


7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ลงพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันฯ ลอกทางระบายน้ำเส้นไปทางโรงพยาบาลปรางค์กู่ เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่โดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ มอบป้ายชื่อซอยเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณครูกุสุมภ์ กันทะวัง ที่อุทิศที่ดินให้แก่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดย นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ...

30 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ เปิดโครงการอบรมประชาชนมีส่วนร่วม ประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...


7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ลงพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันฯ ลอกทางระบายน้ำเส้นไปทางโรงพยาบาลปรางค์กู่ เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่โดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ มอบป้ายชื่อซอยเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณครูกุสุมภ์ กันทะวัง ที่อุทิศที่ดินให้แก่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดย นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ...

30 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ เปิดโครงการอบรมประชาชนมีส่วนร่วม ประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...

17-18 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ในการเลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ...

8 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

3-5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับทีมงานป้องกันฯ ทีมงานประปา และ อสม. ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย...
 
 
8 ก.ค. 2565 รายงานผลการจัดทำแบบประเมินสาธารณะขั้นต่ำเพื่อประกันคุณภาพ ฯ ประจำปีง...
9 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องในเขตอำเภอปรางค์กู่ และอำเภอใกล้เคียง ร่...
1 เม.ย. 2565 มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลปรางค์กู่
28 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูน...
24 มี.ค. 2565 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำงวดปีงบประมาณ ...
22 ธ.ค. 2564 29 ธันวาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ...
31 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ยกระดับถนนคสล.ถนนเทศบาล 7
31 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ยกระดับถนนคสล.ถนนเทศบาล 5
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปราง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมโดมพักญาติ
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327185 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน