การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓     ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ. ๒๕๖๓      
 
 
 
   


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฒมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ (๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) จิตอาสาของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับจิตอาสาจากหน่วยงานราชการอำเภอปรางค์กู่ แ...

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปรางค์กู่ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฒมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ (๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) จิตอาสาของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับจิตอาสาจากหน่วยงานราชการอำเภอปรางค์กู่ แ...

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปรางค์กู่ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...

เทศบาลตำบล​ปรางค์กู่​ มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. ที่เสียสละมาปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง รณรงค์ ป้องกัน มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้อง อสม. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก ปภ.13 อุบลราชธานี เตรียมสถานที่สูบน้ำจากห้วยวังจาน บ้านสนาย ไปเติมแหล่งน้ำสำรองประปาบ้านสุโข ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)...
 
 
24 มิ.ย. 2563 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ...
19 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาช...
12 ก.พ. 2563 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
27 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเ...
23 ธ.ค. 2562 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำ...
18 พ.ย. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารจำนวน ๓ คูหา ในพื้...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปราง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมโดมพักญาติ
3 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
15 ม.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องแถว คสล.ชั้นเดียว
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 118902 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน