การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔     ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      
 
 
 
   


๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่โดดเด่นในพื้นที่ ประจำปี 2563 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีมงานป้องกันฯและก่อประปา ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณทางไปโรงพยาบาลปรางค์กู่ ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร และทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๕ ...


๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่โดดเด่นในพื้นที่ ประจำปี 2563 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีมงานป้องกันฯและก่อประปา ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณทางไปโรงพยาบาลปรางค์กู่ ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร และทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๕ ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้กับสาธารณสุขอำเภอ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่กักตัว ในเขตเทศบาลฯ...

30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ...
 
 
25 ธ.ค. 2563 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 2563
23 ธ.ค. 2563 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ...
12 พ.ย. 2563 เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
12 พ.ย. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคเลปโตสไปโรสิส
9 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี...
2 ต.ค. 2563 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปราง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมโดมพักญาติ
3 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
15 ม.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องแถว คสล.ชั้นเดียว
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 249054 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน