การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563     แผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปี ๒๕๖๓     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน      
 
 
 
   


13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยท่านชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำทีมงานป้องกันฯ ทีมงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ขุดลอกบ่อพักชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้น้ำที่ไหลลงบ่อพัก ระบายได้ดีขึ้น ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับโรงเรียนปรางค์กู่ จัดอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปรางค์กู่ “เยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงเรียนปรางค์กู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ แซนโฎนตา โดยได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๐ แห่ง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีแคเบ็ญรับเกียรติจาก ท่านสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่า...


13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยท่านชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำทีมงานป้องกันฯ ทีมงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ขุดลอกบ่อพักชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้น้ำที่ไหลลงบ่อพัก ระบายได้ดีขึ้น ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับโรงเรียนปรางค์กู่ จัดอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปรางค์กู่ “เยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงเรียนปรางค์กู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ แซนโฎนตา โดยได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๐ แห่ง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีแคเบ็ญรับเกียรติจาก ท่านสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่า...

31 สิงหาคม 2563 - 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำ อสม.เทศบาลตำบลปรางค์ และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานฯ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมเเละทัศนศึกษาดูงาน คณ...

นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ กล่าวเปิดงาน"โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน เพิ่มรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563" ของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ...

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสตรีพัฒนาหมู่บ้าน พิมายหมู่ ๑ ร่วมกับเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีแปรรูปผ้า ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยท่านชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ท่านวรชัย กรงทอง รองนายกเทศมนตรีฯ นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระ...
 
 
2 ต.ค. 2563 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง...
24 มิ.ย. 2563 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ...
19 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาช...
12 ก.พ. 2563 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
27 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเ...
23 ธ.ค. 2562 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำ...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปราง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมโดมพักญาติ
3 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
15 ม.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องแถว คสล.ชั้นเดียว
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 131196 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน