การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางค์กู่     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางค์กู่     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก ปภ.13 อุบลราชธานี เตรียมสถานที่สูบน้ำจากห้วยวังจาน บ้านสนาย ไปเติมแหล่งน้ำสำรองประปาบ้านสุโข ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาล ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้มีมาตรการป้องกันไวรัส COVID 19 โดยมีจุดคัดกรอง การวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอร์ ก่อนเข้าไปจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาลฯ และผู้ที่จะเข้าไปซื้อของในตลาดสดต้องสวมใสหน้ากากอนา...


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก ปภ.13 อุบลราชธานี เตรียมสถานที่สูบน้ำจากห้วยวังจาน บ้านสนาย ไปเติมแหล่งน้ำสำรองประปาบ้านสุโข ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาล ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้มีมาตรการป้องกันไวรัส COVID 19 โดยมีจุดคัดกรอง การวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอร์ ก่อนเข้าไปจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาลฯ และผู้ที่จะเข้าไปซื้อของในตลาดสดต้องสวมใสหน้ากากอนา...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ รับการตรวจประเมิน โครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” ประจำปี2563 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในตลาดสดเทศบาล เพื่อให้พี่น้องแม่ค้าในตลาดและผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อของ ได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่เเข็งแรง...

อำเภอปรางค์กู่ร่วมกับเทศบาลตำบลปรางค์กู่และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ...
 
 
18 พ.ย. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารจำนวน ๓ คูหา ในพื้...
26 ส.ค. 2562 ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ขอเชิญชมขบวน...
24 พ.ค. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปราง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมโดมพักญาติ
3 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
15 ม.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องแถว คสล.ชั้นเดียว
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 105530 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน