การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปี ๒๕๖๓     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน     ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชนวัชรพล เข้าศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล ณ เทศบาลตำบลบุสูง ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดอบรมโครงการจัดทำแผนป้องกัน และซักซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยท่านชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯและสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ลอกและกำจัดผักตบชวาและว...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓...


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชนวัชรพล เข้าศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล ณ เทศบาลตำบลบุสูง ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดอบรมโครงการจัดทำแผนป้องกัน และซักซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยท่านชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯและสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ลอกและกำจัดผักตบชวาและว...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓...

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษ์โลกลดร้อน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน ตามแผนปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเท...

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่และหน่วยงานราชการ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยในกิจก...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยท่านนายกชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ กองสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยท่านชวาลย์ ทองสังข์(นายกเทศมนตรี) ท่านจีรพงษ์ อสิพงษ์และท่านวรชัย กรงทอง(รองนายกเทศมนตรี) ท่านประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์(เลขานุการนายก) ท่านสุรศักดิ์ สิมาขันธ์(ปลัดเทศบาล) พร้อมด้...
 
 
24 มิ.ย. 2563 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ...
19 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาช...
12 ก.พ. 2563 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
27 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเ...
23 ธ.ค. 2562 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำ...
18 พ.ย. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารจำนวน ๓ คูหา ในพื้...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปราง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมโดมพักญาติ
3 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
15 ม.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องแถว คสล.ชั้นเดียว
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 124456 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน