การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2565     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี 2565      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ และหน่วยงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอปรางค์กู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 แห่ง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวคิดการดำเนินโครงการเลี้ยงและพัฒนากระบือพันธ์ไทย...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปรางค์กู่คัพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565...


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ และหน่วยงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอปรางค์กู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 แห่ง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวคิดการดำเนินโครงการเลี้ยงและพัฒนากระบือพันธ์ไทย...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปรางค์กู่คัพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565...

อำเภอปรางค์กู่ หน่วยงานราชการร่วมกับเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ให้การต้อนรับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามการดำเนินงานระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร ออกมอบสิ่งของถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวที่บ้าน และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ โรงพยาบาลปรางค์กู่ สาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day...
 
 
28 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูน...
24 มี.ค. 2565 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำงวดปีงบประมาณ ...
25 ธ.ค. 2563 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 2563
23 ธ.ค. 2563 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ...
12 พ.ย. 2563 เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
12 พ.ย. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคเลปโตสไปโรสิส
31 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ยกระดับถนนคสล.ถนนเทศบาล 7
31 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ยกระดับถนนคสล.ถนนเทศบาล 5
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้อวแถว คสล.ชั้นเดียว
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปราง...
3 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมโดมพักญาติ
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283831 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน