โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ


๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ เน้นการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่