การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 26
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาส 1 25
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาส 2 28
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาส 3 28
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาส 4 28
  8 ม.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑) 28
  21 พ.ย. 2561    ผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 28
  30 พ.ย. 542    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 29
  30 พ.ย. 542    รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 27
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 131205 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน