การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2564    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ 57
  12 พ.ค. 2564    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๔ 42
  5 พ.ค. 2564    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 40
  29 ธ.ค. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ 36
  28 ส.ค. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๓ ) 39
  21 ส.ค. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ 2 39
  14 ส.ค. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ 39
  30 มิ.ย. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ 41
  18 ก.พ. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ 39
  27 ธ.ค. 2562    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 249069 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน