การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 พ.ค. 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 38
  20 มิ.ย. 2562    สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 36
  20 มิ.ย. 2562    สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 39
  20 มิ.ย. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 41
  20 มิ.ย. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาส 1 42
  19 มี.ค. 2562    สรุปแบบสขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 37
  1 ก.พ. 2562    สรุปแบบสขร.ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 38
  8 ม.ค. 2562    สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 35
  11 ธ.ค. 2561    รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๒ 38
  21 พ.ย. 2561    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 49

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 249078 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน