โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


12 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหารและทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฌาปนสถานบ้านพิมาย เพื่อแก้ไขปัญาหาน้ำท่วมขัง


12 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์  รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฌาปนสถานบ้านพิมาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ ให้น้ำไหลระบายได้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน