โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา


30 กรกฎาคม 2564  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์  รนตะกมลเศรษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสนับสนุนวันสำคัญของพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบทอดต่อไป