โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร และทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๕


2 กันยายน 2564  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์  รตนะกมลเศรษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5 เนื่องจากช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อาจทำให้น้ำที่ไหลออกจากชุมชนระบายได้ช้า ทางเทศบาลจึงทำการขุกลอกโคลนตมและเศษดิน เพื่อเปิดทางระบายน้ำ  ให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น