โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีมงานป้องกันฯและก่อประปา ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณทางไปโรงพยาบาลปรางค์กู่


22 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์  รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสถาเทศบาลฯ ทีมงานป้องกันฯและทีมงานประปา  ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณทางไปโรงพยาบาลปรางค์กู่   เทศบาลจึงทำการขุดลอกโคลนตมและกำจัดวัชพืชต่างๆ เพื่อเปิดทางระบายน้ำ ให้น้ำที่ไหลออกจากชุมชนระบายได้สะดวกยิ่งขึ้น