โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่โดดเด่นในพื้นที่ ประจำปี 2563


27 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์  รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่  เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่โดดเด่นในพื้นที่ ประจำปี 2563  จากนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย " จังหวัดสะอาด " และขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนเพื่ออะไรอะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ