โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


17-18 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ในการเลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


17-18 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ในการเลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ซึ่งภายในโครงการมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ และการสาธิตการทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ และศึกษาดูงานการเลี้ยงโค กระบือ จากฟาร์มจังหวัดมหาสารคาม