โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลปรางค์กู่โดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ มอบป้ายชื่อซอยเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณครูกุสุมภ์ กันทะวัง ที่อุทิศที่ดินให้แก่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน


7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ มอบหมายให้ท่านรองนายกฯ ไพ บุญช่วย ท่านรองนายกฯ วิจิตร แหวนวงษ์ ท่านปลัดฯ สุรศักดิ์ สิมาขันธ์ เป็นตัวเเทนในนามเทศบาลฯ มอบป้ายชื่อซอย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่คุณครูกุสุมภ์ กันทะวัง ที่อุทิศที่ดินให้แก่ชาวบ้านชุมชนหนองบัวบานได้อุทิศที่ดิน 54 ตร.เมตร ที่ดินส่วนตัวเพื่อเป็นทางสาธารณะใช้ร่วมกัน เพื่อตอบแทนทางเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จึงได้มอบป้ายชื่อซอย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง