โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


3-5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับทีมงานป้องกันฯ ทีมงานประปา และ อสม. ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


3-5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับทีมงานป้องกันฯ ทีมงานประปา และ อสม. ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่