การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ธ.ค. 2563    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 2563 273
  29 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ2562 270
  29 ต.ค. 2562    รายงานรายรับ-รายจ่ายไตรมาส4 ปีงบประมาณ2562 221
  29 ต.ค. 2562    รายงานคลังจังหวัดตารางรายรับ-รายจ่าย เงินสะสม ไตรมาส4 ปีงบประมาณ2562 271
  29 ต.ค. 2562    รายงานแสดงผลดำเนินการจากรายรับ รายไตรมาส ปีงบประมาณ2562 222
  15 พ.ย. 2561    งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2561 245
  15 พ.ย. 2561    รายงานคลังจังหวัดไตรมาส 4 206
  15 พ.ย. 2561    รายงานงบแสดงฐานะผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 226
  15 พ.ย. 2561    รายงานเงินสะสม ก.ย. 219
  8 ส.ค. 2561    งบเดือน ก.ค.61 210

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 463148 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน