การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  อำนาจหน้าที่     ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลปรางค์กู่     คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสืิ่งปลูกสร้าง      
 
 
 
   


5 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2567...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่และเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...

13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...


5 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2567...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่และเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...

13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...

8 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ ได้จัดโครงการจัดการพื้นที่การเกษตร การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ร่วมกับประชาชนทั้ง ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖...
 
 
15 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื...
6 ก.ย. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปรางค์กู่
6 ก.ย. 2566 คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 ส.ค. 2566 ประกาศตามหาเจ้าของสุนัข ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
30 มิ.ย. 2566 ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน...
30 มิ.ย. 2566 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้...
23 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน...
8 ม.ค. 2567 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเทศบาลตำบล...
31 ต.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 430364 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน