การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 22
  8 ม.ค. 2567    เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 28
  31 ต.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 93
  12 ต.ค. 2565    ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 107
  12 ต.ค. 2565    ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน 102
  12 ต.ค. 2565    ร่างรับฟังคำวิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 101
  4 ต.ค. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 แบบ สขร. 112
  7 ก.ย. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 แบบ สขร. 66
  4 ส.ค. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 แบบ สขร. 68
  7 ก.ค. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 แบบ สขร. 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 430374 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน