การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ธ.ค. 2563    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 2563 52
  12 พ.ย. 2563    เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 55
  12 พ.ย. 2563    ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคเลปโตสไปโรสิส 56
  9 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ไปยื่นลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรางค์กู่ 63
  2 ต.ค. 2563    เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 54
  24 มิ.ย. 2563    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 90
  19 มิ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 81
  12 ก.พ. 2563    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 267
  27 ม.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 96
  23 ธ.ค. 2562    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 158838 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน