การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 



ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ธ.ค. 2563    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 2563 20
  23 ธ.ค. 2563    ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 5
  12 พ.ย. 2563    เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 20
  12 พ.ย. 2563    ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคเลปโตสไปโรสิส 27
  9 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ไปยื่นลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรางค์กู่ 23
  2 ต.ค. 2563    เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 26
  26 ส.ค. 2563    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ( ครั้งที่๓ ) ประจำปี ๒๕๖๓ 5
  17 ส.ค. 2563    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) 5
  10 ส.ค. 2563    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 7
  24 มิ.ย. 2563    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 24





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 206827 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน