การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ 17
  3 ส.ค. 2566    ประกาศตามหาเจ้าของสุนัข ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 10
  30 มิ.ย. 2566    ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 17
  30 มิ.ย. 2566    ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 20
  23 มิ.ย. 2566    30 มิถุนายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 18
  7 มิ.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" 13
  1 มิ.ย. 2566    เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD 22
  12 พ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" 3
  19 เม.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" 10
  27 มี.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 407234 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน