การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดทำแบบประเมินสาธารณะขั้นต่ำเพื่อประกันคุณภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 12
  9 พ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องในเขตอำเภอปรางค์กู่ และอำเภอใกล้เคียง ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 36
  1 เม.ย. 2565    มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 33
  28 มี.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ #กำหนดรับสมัคร 71
  24 มี.ค. 2565    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 81
  22 ธ.ค. 2564    29 ธันวาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 32
  25 ส.ค. 2564    30 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 29
  9 ส.ค. 2564    13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 17
  14 ก.ค. 2564    20 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบา สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 17
  7 พ.ค. 2564    12 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 309228 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน