การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 สภา เทศบาล

นายเสถียร  แหวนเงิน
ประธานสภาเทศบาล
นางอำพร  ปักกังเวสัง
รองประธานสภา
นายเสถียร  แหวนเงิน นางอำพร  ปักกังเวสัง
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นายประวิทย์  จันทะวงษ์ นายเทพธนกุล  จันทรสาร
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นางสุภาพร  เรียงทอง นายเส็ง  คำเสียง
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นางบรรจง  แหวนวงษ์ นายธนวัฒน์  อสิพงษ์
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นายปรีชา  เหล่าดี นายแดง  จันทอง
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
 
  นายสุรัฐ  แสงสว่าง
  สมาชิกสภาเขต 2
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 134183 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน