การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายชวาลย์  ทองสังข์  
  นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
โทร.081-8793799
 
 
นายจีรพงษ์  อสิพงษ์   นายวรชัย  กรงทอง
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
 
นายประเสริฐศิลป์  แหวนวงษ์   นายรุจรินทร์  แสงมาศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 134168 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน