การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2564    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 152
  21 พ.ย. 2561    คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร 153
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 407259 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน