การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )
    รายละเอียดข่าว :

 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ )

    เอกสารประกอบ : ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 309230 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน