การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
    รายละเอียดข่าว :

https://www.facebook.com/ThesbalTablPrangkhku/photos/pcb.2741772419268790/2741772112602154/?type=3&theater

    เอกสารประกอบ : กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283837 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน