การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
    รายละเอียดข่าว :

                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
ส่วนที่2
ส่วนที่3
ส่วนที่4
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 309251 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน