การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ไปยื่นลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรางค์กู่
    รายละเอียดข่าว :

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ยื่นลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ในเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ไปยื่นลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรางค์กู่
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 309247 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน