การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
    รายละเอียดข่าว :

20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่   จัดการประชุมสภาเทศบาลฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่

    เอกสารประกอบ : การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 309245 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน