การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
    รายละเอียดข่าว :

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
ส่วนที่2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
แบบ ผ.01 ข้อ1.1
แบบ ผ.01 ข้อ1.2
แบบ ผ.01 ข้อ2.1
แบบ ผ.01 ข้อ2.2
แบบ ผ.01 ข้อ3.1
แบบ ผ.01 ข้อ3.2
แบบ ผ.01 ข้อ4.1
แบบ ผ.01 ข้อ4.2
แบบ ผ.01 ข้อ4.3
แบบ ผ.01 ข้อ4.4
แบบ ผ.01 ข้อ4.5
แบบ ผ.01 ข้อ4.6
แบบ ผ.01 ข้อ4.7
แบบ ผ.01 ข้อ4.8
แบบ ผ.01 ข้อ4.9
แบบ ผ.01 ข้อ5.1
แบบ ผ.01 ข้อ5.2
ส่วนที่ 5
xxx
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลปรางค์กู่




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 309248 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน