การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ที่ทำการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 
เลขที่-หมู่ที่ 4 ถนนวัชรพล 3 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 33170

โทรศัพท์ 045-697-381 / โทรสาร 045-697-265

EMAIL :saraban_05330701@dla.go.th

Website : www.prangkucity.go.th
                                                                                      Facebook:เทศบาลตำบลปรางค์กู่
 
 
 

แผนที่เทศบาลตำบลปรางค์กู่

 
   
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 466601 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน