การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

พื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจ

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลห้วยทับทัน ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 8 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอื่นๆ โดยมีประชากรว่างงานคิดเป็นร้อยละ 2 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 41,000 บาท/คน/ปี พืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตเทศบาล ได้แก่ ข้าว มะม่วง กล้วย และพืชสวนครัว

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

 • ประเภทพาณิชยกรรมและการบริการ ซึ่งแยกเป็นประเภทได้ดังนี้
  • ร้านขายของชำ
  • ร้านค้าไม้เก่า
  • ร้านบริการเสริมสวยและตัดผม
  • ร้านรับซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น
  • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
 • ประเภทบริการธุรกรรมทางการเงิน : ธนาคารของรัฐบาล 1 แห่ง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297689 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน