การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 สภาพทางสังคม

การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 • วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
 • เทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
  • ประเพณีสงกรานต์ ช่วงวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่
  • ประเพณีบุญพระเวส- เทศน์มหาชาติ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์(วันสุดท้าย ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของการจัดงาน) ของทุกปี ณ วัดระกา
  • ประเพณีเข้าพรรษา ใน แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ณ วัดระกา และวัดพิมาย
  • ประเพณีแซนโฎนตา หรือประเพณีการทำบุญวันสารทของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมร จัดในวัน ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ณ วัดระกา และ วัดพิมาย
  • ประเพณีลอยกระทง ในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ณ เกาะกลางน้ำบ้านกู่

การแพทย์และสาธารณสุข

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ 1 แห่ง (สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่)
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปรางค์กู่
  • รถดับเพลิง 1 คัน
  • รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน
  • รถกระเช้า 1 คัน
  • เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 30 เครื่อง

การดูแลสิ่งแวดล้อม

อัตรากำลังและเครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลในด้านสิ่งแวดล้อม มีรถเก็บขยะ 2 คัน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297695 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน