การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 



กองคลัง
   
     

 


   
  นางอรพันธ์  ศรีระษา  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางผกามาส  พุทธจักร์   นางสาวประกาย  ทองกิ่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
  นางกัลยรัตน์  หวังเจริญ  
  คนงาน (ลูกจ้างประจำ)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283849 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน