การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 กองการศึกษา
   
     

 


   
  นายณัฐพงศ์  อสิพงษ์  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
  นางสาววัฒนา  แหวนวงษ์  
  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  
 
นายเอกสิทธิ  ไชยปัญญา   นางสาววรรณิษา  แหวนวงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พนจ.ตามภารกิจ)
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(พนจ.ตามภารกิจ)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283833 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน