การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
     

 


   
  นายสุรศักดิ์  สีมาขันธ์  
  ปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
     
 

 

 

 

 

 

 
  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
(ลูกจ้างประจำ)
 
 
นางสาวภัทรณรินทร์  อสิพงษ์   นายณรงค์  เอี่ยวธนโชติกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(พนจ.ตามภารกิจ)
  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(พนจ.ตามภารกิจ)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283857 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน